หนังสือใหม่ VIEW ALL

Editor Recommend

แบบสอบถาม

Poll | ปี 2020 นี้ คิดว่าตัวเองจะอยากอ่านหนังสือแนวไหนที่สุด

Poll

    เสริมความรู้ภาษา...ปีใหม่แล้วอยากพัฒนาตัวเอง
67%
    ตำราเรียน...ไม่มีทางหนีได้เลย ฉันเลยต้องเปิดอ่าน
8%
    เตรียมสอบ...เผื่อเอาไปอัพเกรดเงินเดือน
15%
    อีบุ๊ก...ทันยุคทันสมัย ไม่ตกเทรนด์
8%

กดโหวต  มีผู้ร่วมโหวต  300 คน

สาระบรรณ VIEW ALL