พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น

พจนานุกรมรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่งGroup Jammassy
ผู้แปลบุษบา บรรจงมณี, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข, วันชัย สีลพัทธ์กุล
ISBN978-616-7121-32-1
จำนวนหน้า856 หน้า
น้ำหนัก855 กรัม
ราคา790 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมรูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนควรรู้ไว้ถึง 3,000 รูป พร้อมวิธีใช้และประโยคตัวอย่างในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งที่เป็นภาษาทางการและภาษาพูด

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        รวบรวมประโยคตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย บทละครบทภาพยนตร์ ฯลฯ คำอธิบายกระชับ และครอบคลุมรูปประโยคที่มักเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ มีดัชนี 3 แบบจึงสะดวกในการค้นคว้า ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ "รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น"

E-Book
Related Books