มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 ฉบับอักษรโรมัน

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 ฉบับอักษรโรมัน

ผู้แต่ง3A Corporation
ISBN978-974-443-187-5
จำนวนหน้า236 หน้า
น้ำหนัก413 กรัม
ราคา250 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ด้วยอักษรโรมัน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

MINNA NO NIHONGO 1
 

     แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้สนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือภายในเขตที่อยู่อาศัย ถึงแม้จะเป็นตำราระดับต้น แต่ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ต้องคบค้าสมาคมกับคนญี่ปุ่นจะมีการอธิบายให้เข้าใจถึงสภาพสังคม ชนชาติญี่ปุ่น และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งชุดมี 50 บท แบ่งเป็น 4 เล่ม

ลักษณะเด่น
    • ตำราภาษาญี่ปุ่นระดับต้น     
    • เน้นไวยากรณ์และบทสนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ
    • สถานการณ์ในเล่มเป็นที่ญี่ปุ่น
    • มีซีดีฝึกการฟังและการสนทนา
   
• เหมาะกับผู้เตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

E-Book
Related Books