มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 ฉบับอักษรญี่ปุ่น

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 ฉบับอักษรญี่ปุ่น

ผู้แต่ง3A Corporation
ISBN978-974-443-203-2
จำนวนหน้า252 หน้า
น้ำหนัก556 กรัม
ราคา250 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น เน้นเรื่องไวยากรณ์ที่แน่นและครบถ้วน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

みんなの日本語 3 初級
 

     แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้สนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือภายในเขตที่อยู่อาศัย ถึงแม้จะเป็นตำราระดับต้น แต่ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ต้องคบค้าสมาคมกับคนญี่ปุ่นจะมีการอธิบายให้เข้าใจถึงสภาพสังคม ชนชาติญี่ปุ่น และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งชุดมี 50 บท แบ่งเป็น 4 เล่ม

ลักษณะเด่น
    • ตำราภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
   
• เน้นไวยากรณ์และบทสนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ
   
• สถานการณ์ในเล่มเป็นที่ญี่ปุ่น
    • มีซีดีฝึกการฟังและการสนทนา
   
เหมาะกับผู้เตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

E-Book
Related Books