สกรรมกริยา อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก

สกรรมกริยา อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ISBN978-974-443-782-2
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า184 หน้า
ราคา225 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นถึงระดับกลางที่ต้องการทบทวนเกี่ยวกับสกรรมกริยา (คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ) และอกรรมกริยา (คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ) ให้รู้ถึงความหมายและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

สกรรมกริยา • อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก
絵でわかる日本語の他動詞・自動詞

รองจากปัญหาการเลือกใช้คำช่วยและการผันคำรูปต่าง ๆ
ก็สกรรมกริยา • อกรรมกริยาภาษาญี่ปุ่นนี่แหละ ที่ใช้ไม่ค่อยจะถูกสักที

        ◇ เรียนรู้ความแตกต่างของสกรรมกริยา • อกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่น
        ◇ เปรียบเทียบความหมายและการใช้สกรรมกริยา • อกรรมกริยาที่เป็นคู่กันรวม 222 คำ
        ◇ จดจำสกรรมกริยา • อกรรมกริยาผ่านภาพประกอบและตัวอย่างการใช้ที่เข้าใจง่าย รวม 540 ตัวอย่าง ช่วยให้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
        ◇ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตารางสรุปสกรรมกริยา • อกรรมกริยาที่เป็นคู่กัน และตารางสกรรมกริยา • อกรรมกริยาที่เป็นคำตรงข้ามกันท้ายเล่ม

เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-กลางตอนต้น
และผู้ที่มักสับสนกับการเลือกใช้สกรรมกริยา • อกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่น


E-Book
Related Books