แบบว่าอยากจะบอกเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนหนังสือดี RECAP

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #012

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #012

健? 建?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #011

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #011

失? 矢?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #010

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #010

始め? 初め?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #009

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #009

下? 基?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #008

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #008

最小? 最少?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #007

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #007

温かい? 暖かい?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #006

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #006

人口? 人工?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #005

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #005

侵入? 浸入?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #004

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #004

優しい? 易しい?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #003

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #003

刺しています? 指しています?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #002

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #002

機会? 機械?

อ่านเพิ่มเติม

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #001

เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน | OTL #001

意外? 以外?

อ่านเพิ่มเติม