เลือกผิด #11 photo Kanji_011_small_zpss5oipugm.png 

 

จากวันแรกที่เราเริ่มคอลัมน์ "เลือกผิด ชีวิตเปลี่ยน" จนถึงวันนี้ ก็ผ่านไป 10 คู่คันจิแล้ว ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภท "พ้องเสียง" กล่าวคือ เสียงอ่านเหมือนกันเป๊ะ แต่หน้าตาต่างกันลิบ วันนี้มาต่อกันที่คู่ที่ 11 ลองเปลี่ยนแนวบ้าง เป็นคันจิที่หน้าตาคล้ายกันสุด ๆ แต่มีเสียงอ่านคนละอย่างกันเลย ว่าแล้วก็เฉลยคำตอบของโจทย์วันนี้ดีกว่า
.
.
.
.
.

 จ้ะ

 มีความหมายว่า | ลูกธนู ลูกศร | ประโยคนี้จึงแปลได้ว่า "ลูกธนูพลาดเป้า" ส่วน  ที่คล้ายกับ  มาก ๆ ต่างกันแค่ตรงเส้นที่โผล่ขึ้นมาด้านบน อ่านว่า うしな (มีความหมายว่า | สูญเสีย พลาด (โอกาส) |

#ก่อนจากกัน

1อ่านว่า  เป็นเสียงอ่าน [สามารถใช้เป็นคันจิ 1 ตัวเลย หรือใช้เป็นบุชุ (や・やへん) ประกอบกับส่วนประกอบคันจิอื่น ๆ กลายเป็นคันจิตัวใหม่ก็ได้เช่น   ส่วน 3ไม่จัดเป็นบุชุ กรณีเสียงอ่าน [จะอ่านว่า うしな () กรณีเสียงอ่าน [จะอ่านว่า シツ มีความหมายว่า | สูญเสีย ทำหาย ข้อผิดพลาด | นิยมใช้ประสมกับคันจิตัวอื่น ๆ กลายเป็นคำศัพท์ใหม่ เช่น 失敗 (しっぱい) | ความล้มเหลว | 失恋 (しつれん) | การอกหัก |

-------------------------------------------------------------------------------------

 = ระดับ JLPT
 = เสียงอ่านแบบจีน
 = เสียงอ่านแบบญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม