เลือกผิด#13 photo Kanji_013_s_zpsfjksftz1.png

 

"อ้าว เฮ้ย ! ทำไมในตัวเลือกไม่มีคันจิ  ล่ะหว่า ???" เราว่าต้องมีคนเผลอสงสัยบ้างละนะ ก็แต่ละตัวมันออกจะคล้ายกันขนาดนั้น ถ้า  พูดได้ มันคงบอกว่า "เราคือ みず ที่แปลว่า 'น้ำ' ไง จำไม่ได้เหรอ" เพราะฉะนั้น こおりต้องเขียนแบบตัวที่ 1 ไม่ก็ 2 นี่แหละ คิด ๆ ๆ คิดไม่ออกก็เดา ๆ ๆ โลด

เฉลย

.
.
.
.
.
.

 จ้ะ

 มีความหมายว่า | น้ำแข็ง | คุณท่านราชบัณฑิตฯ ให้คำจำกัดความคำว่าน้ำแข็งไว้ว่า น. นํ้าที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน ดังนั้น ก็คือ ในเวอร์ชั่นของเหลว ส่วน  ก็คือ  ในเวอร์ชั่นของแข็ง นั่นเอง...ประโยคนี้จึงแปลได้ว่า "เขาเป็นคนเย็นชาราวกับน้ำแข็ง" แหมะ อุปมาโวหารก็มานะคะคุณผู้โชมมม

ส่วน
 มีความหมายว่า | ว่ายน้ำ การว่ายน้ำ | สิ ๆ คันจิตัวนี้บุชุมี อีกแล้วละ คราวก่อนนู้นนนเราพูดถึง ไว้ว่า ถ้าคันจิตัวไหนมีบุชุนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับน้ำ  ก็เช่นกัน

#‎ก่อนจากกัน


3อ่านว่า こおり เป็นเสียงอ่าน [] มีบุชุคือ 水(みず) ส่วน 3มีบุชุคือ 氵 (さんずい) กรณีเสียงอ่าน [จะอ่านว่า えい แปลว่า | การว่ายน้ำ | แต่นิยมใช้ประสมกับคันจิตัวอื่น ๆ กลายเป็นคำใหม่มากกว่า เช่น  水泳 (すいえい) | การว่ายน้ำ |  泳者 (えいしゃ) | นักว่ายน้ำ | เป็นต้น และกรณีเสียงอ่าน [] จะอ่านว่า およ (ぐ) แปลว่า | ว่ายน้ำ | บุชุของคันจิทั้ง 2 ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มบุชุเดียวกันคือ みず(水) ・ さんずい(氵) ・ したみず(氺) มักปรากฏในคันจิที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ำ

-------------------------------------------------------------------------------------

 = ระดับ JLPT
 = เสียงอ่านแบบจีน
 = เสียงอ่านแบบญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม