เลือกผิด # 19 photo Kanji_019_small_zpskdp0mktd.png

 

ว่าด้วยเรื่องของการวิ่งไล่ ไล่ทัน ไล่จนมุม ไล่แซง ไล่ตะเพิด (ไม่ใช่ละ) ทั้ง 2 ตัวเลือกต่างก็มีความหมายในเชิง "ไล่ตาม" ทั้งคู่ แต่มีเพียงคำเดียวที่ทำให้ประโยคนี้แปลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ว่า ในที่สุดก็ไล่ผู้ร้ายจนมุม และคำตอบที่ถูกต้องคือ
.
.
.
.
.
.
追い込んだ นั่นเอง

追い込む มีความหมายว่า |ไล่ต้อนให้จนมุม| ส่วน 追い越す มีความหมายว่า |ไล่แซง| ซึ่งถ้าใครเลือกคำนี้ ประโยคนี้จะเพี้ยนเป็น "ในที่สุดก็ไล่แซงผู้ร้ายไป" ... เฮ้ย ! เกิดเป็นตำรวจก็ต้องวิ่งไล่ผู้ร้ายให้จนมุมสิ ขืนวิ่งไล่แซงผู้ร้ายแล้วจะไปจับได้ยังไงละ (กรณีเช่นนี้ ขอแนะนำพี่ตำหนวดเปลี่ยนอาชีพเป็นนักวิ่ง (ราว) แทนอาจจะเวิร์กกว่า...)