ซีรีส์ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2


        มะรุโกะโตะ คือตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของ JF (Japan Foundation) ซึ่งแบ่งผู้เรียนเป็น 6 ระดับ เน้นเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริง

เนื้อหาและรูปแบบเล่ม → กิจกรรม
        เนื้อหาประกอบด้วย 9 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมี 2 บทเรียน เป็นสถานการณ์หลากหลายในชีวิตประจำวัน แต่ละบทบอกเป้าหมายการเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องอะไร ฝึกทักษะด้านใด (สนทนาโต้ตอบ การอ่าน หรือการเขียน) และสำนวนที่ใช้

หัวข้อและลำดับการเรียนในแต่ละบท

         จุดประสงค์การเรียนรู้ ก่อนเข้าสู่บทเรียน ให้ดูภาพถ่ายและอ่านจุดประสงค์กันหน่อยว่า เราจะสามารถพูดหรือทำอะไรได้เมื่อจบบทเรียน
         ดู ฟัง แล้วพูดตาม  ขณะฟังเสียงก็ดูภาพ พร้อมกับพูดตามเบา ๆ พยายามจดจำคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้
         ฟังและสังเกต ผู้เรียนจะได้ฟังบทสนทนาหลากหลาย พยายามจับใจความ สำนวนที่ใช้บ่อย ๆ
         ทดลองใช้ หลังจากฝึกฟังมาแล้ว ทีนี้ก็ลองจับคู่สนทนาโดยใช้สำนวนที่ได้ฟังมา

 

1A2_01

จุดประสงค์การเรียนรู้
 

1A2_02

ดู ฟัง แล้วพูดตาม
 

1A2_03

ฟังและสังเกต
 

1A2_04

ทดลองใช้
 

         Can-do Check เรียนจบแล้วแวะไปเช็กความเข้าใจกันหน่อย
         การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม ส่วนท้ายแต่ละหัวข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนเปรียบเทียบกับประเทศตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ
         สัญลักษณ์ สังเกตสัญลักษณ์การฝึกทักษะต่าง ๆ
         ตัวละครมี 13 คน ประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 

1A2_05

1A2_06

1A2_07

สัญลักษณ์ต่าง ๆ และตัวละครบางส่วน
 

เนื้อหาและรูปแบบเล่ม → เพิ่มพูนความเข้าใจ
        จำนวนหัวข้อและบทเรียนซึ่งล้อตามเล่มกิจกรรมทุกบท แต่เพิ่มเติมคำศัพท์และอักษรคันจิที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน สำนวนพื้นฐานในบทสนทนาและไวยากรณ์ รวมทั้งฝึกการอ่าน การเขียนครบเครื่อง

หัวข้อและลำดับการเรียนในแต่ละบท

         ก่อนเข้าสู่บทเรียนจะมีคำถามเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
         ตัวอักษรญี่ปุ่นและคำศัพท์ ฝึกตัวอักษรและคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนโดยเชื่อมโยงตามหัวข้อ
         อักษรคันจิ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อจะเสนอด้วยอักษรคันจิ โดยเน้นการจำคำอ่านเป็นหลัก มีอักษรคันจิที่เรียนมาแล้วในระดับเบื้องต้น A1  มาใช้ในบทสนทนาด้วย
         การสนทนาและไวยากรณ์ ผู้เรียนจะได้ฝึกการอ่านในใจขณะฟังเสียงสนทนาไปด้วย พร้อมคาดเดาความหมายจากบทสนทนาและรูปภาพ ทำความเข้าใจโครงสร้างประโยคและกฎไวยากรณ์ ตบท้ายด้วยแบบฝึกการใช้ไวยากรณ์ตามสถานการณ์
 

1A2_rikai_01

1A2_rikai_02

1A2_rikai_03

1A2_rikai_04


         คำศัพท์และวัฒนธรรม  ชวนคิดวิเคราะห์วัฒนธรรมการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในบทสนทนา
         การอ่าน เป็นบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เนื้อหา โดยผู้เรียนสังเกตการณ์ใช้ไวยากรณ์ รูปประโยค
         การเขียน ผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนจากบทฝึกเขียน แล้วจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองเสร็จแล้วเก็บเข้าแฟ้มผลงาน
         Nihongo Check อยู่ท้ายเล่ม ใช้ทบทวนความเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด โดยเขียนความเห็นภาษาอะไรก็ได้
 

1A2_rikai_05

คำศัพท์และวัฒนธรรม
 

1A2_rikai_06

1A2_rikai_07


Special Feature
        เว็บไซต์ https://marugoto.org/ สนับสนุนผู้เรียนผู้สอน เช่น ไฟล์เสียง สมุดคำศัพท์ ดัชนีสำนวนภาษา สื่อการสอน ฯลฯ รวมทั้งระบบ E-learning  ครบวงจร…ทั้งหมดนี้ฟรี !!

Q & A

ระดับ A1 มีตำราทั้งหมดกี่เล่ม
มีทั้งหมด 2 ชุด 4 เล่ม คือ 
        ชั้นต้น 1 A1 กิจกรรม + เพิ่มพูนความเข้าใจ (ชุดสีส้ม) มีซีดี
        ชั้นต้น 2 A1 กิจกรรม + เพิ่มพูนความเข้าใจ (ชุดสีเหลือง) ไม่มีซีดี

ทำไมเล่มชั้นต้น 2 A2 ไม่มีซีดี
        
จริง ๆ ตามต้นฉบับดั้งเดิมญี่ปุ่น หนังสือทุกเล่มไม่มีซีดีค่ะ เพราะปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอล ที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแผ่นซีดีหรือดีวีดีกันแล้ว (เหมือนที่กล้องสมัยนี้ไม่ใช้ฟิล์มนั่นแล) โดยไฟล์เสียง ชีท คลิป สื่อเสริมการเรียนการสอนต่าง ๆ อัพโหลดขึ้นระบบเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก แถมดาวน์โหลดฟรีจ้า
        สำหรับฉบับแปลภาษาไทยนั้น สำนักพิมพ์ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นพิเศษ อัดซีดีเฉพาะชุดเบื้องต้น A1 กับชุดชั้นต้น 1 A2 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เรียนระดับต้นที่ยังไม่คุ้นเคยการเข้าเว็บไซต์ค่ะ

เล่ม “กิจกรรม”  กับ เล่ม “เพิ่มพูนความเข้าใจ” ต่างกันยังไง
        เล่ม กิจกรรม เน้นการฝึกฟังและสนทนาเยอะมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาได้ในทันที ใครอยากพูดคล่องเป็นเร็วก็เริ่มที่เล่มนี้เลย
        เล่ม เพิ่มพูนความเข้าใจ เน้นอธิบายความรู้ตัวภาษา โครงสร้างภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การอ่าน การเขียน พูดเป็นแล้ว เข้าใจไวยากรณ์รูปประโยคด้วย ความรู้ก็แน่นขึ้นไปอีก

ต้องใช้หนังสือคู่กันหรือเปล่า
        ทั้งสองเล่มมีจำนวนหัวข้อและบทเหมือนกันทุกประการ แต่มีวิธีการเรียน แบบฝึกหัด การวัดผลต่างกัน ความพิเศษคือผู้เรียนเลือกศึกษาบทใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้คู่กัน แต่เพื่อความรู้รอบด้าน แนะนำว่าซื้อสองเล่มคู่กัน คุ้มค่ามาก

เรียนจบแล้วสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้แค่ไหน
        ผู้เรียนจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบายสถานการณ์รอบตัวด้วยคำง่าย ๆ ได้ และเข้าใจสำนวนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การทำงาน สถานที่ใกล้เคียง


วัลภา ลีรัชดานนท์ TPA Press