มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นกลาง 1 B1


        มะรุโกะโตะ คือ ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของ JF (Japan Foundation) ซึ่งแบ่งผู้เรียนเป็น 6 ระดับ เน้นเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริง

เนื้อหาและรูปแบบเล่ม → ชั้นกลาง 1 B1
        เป็นตำราเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารชั้นกลางอย่างแท้จริง เนื้อหาประกอบด้วย 9 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมี 2 บทเรียน โดยเป็นสถานการณ์หลากหลายในชีวิตประจำวัน แต่ละบทแบ่งเป็น PART 1-5 เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างครบถ้วน ในรูปแบบกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 

1B1_00


จุดมุ่งหมายและลำดับของแต่ละ PART

เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน  เกริ่นหัวข้อที่จะเรียน โดยอาศัยสื่อ เช่น การ์ตูน โปสเตอร์ ประกาศ ฯลฯ แล้วพูดกับเพื่อนในห้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เปรียบเทียบวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับประเทศของตน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ รวมทั้งได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะ เช่น ฟังเพลง อ่านการ์ตูน ฯลฯ
 

1B1_01

1B1_02


PART 1 การฟังและทำความเข้าใจ  ฝึกการฟังบทสนทนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อ เทคนิคคาดเดาเรื่องราว คำศัพท์ที่ไม่รู้  สามารถจับใจความ ประเด็นสำคัญ และสรุปเรื่องที่ฟังได้

PART 2 สนทนา  ฝึกสนทนา การออกเสียง พร้อมกับฝึกการใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคไปด้วย เป้าหมายคือสามารถคิดบทสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์จริงได้

PART 3 พูดให้ยาวขึ้น  ฝึกสนทนาโต้ตอบไปแล้ว คราวนี้ขยับสกิลขึ้นมา โดยฝึกการพูดที่ยาวขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น เรียบเรียงเนื้อหาและลำดับการพูดชัดเจน ในส่วนนี้มีการเพิ่มเติมเทคนิคการฝึกพูดตาม (Shadowing) เพื่อให้พูดได้คล่องด้วย

PART 4 การอ่านและทำความเข้าใจ  ฝึกทักษะการอ่านโพสต์ตามโซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ บทความต่าง ๆ สามารถเข้าใจเนื้อหาโดยรวมหรือจับข้อมูลสำคัญได้ โดยเรื่องที่ให้ฝึกอ่านมีตัวคันจิ แต่ไม่มีคำอ่านกำกับให้ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต คาดเดาความหมายจากอักษรและบริบท รวมทั้งไวยากรณ์ สำนวนที่ใช้ในการอ่าน

PART 5 การเขียน  ฝึกการเขียนเรียบเรียงเนื้อหา บทความ ข้อความ ในรูปแบบของอีเมล การโพสต์ การโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
 

1B1_03

1B1_04

1B1_05

1B1_06

1B1_07

1B1_08


Special Feature
        เว็บไซต์ https://marugoto.org/ สนับสนุนผู้เรียนผู้สอน เช่น ไฟล์เสียง สมุดคำศัพท์ ดัชนีสำนวนภาษา สื่อการสอน ฯลฯ รวมทั้งระบบ E-learning ครบวงจร…ทั้งหมดนี้ฟรี !!

ทำไม “มะรุโกะโตะ ชั้นกลาง 1 B1” ไม่มีซีดี
        
จริง ๆ ตามต้นฉบับดั้งเดิมญี่ปุ่น หนังสือทุกเล่มไม่มีซีดีค่ะ เพราะปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอล ที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแผ่นซีดี ดีวีดีกันแล้ว (เหมือนที่กล้องสมัยนี้ไม่ใช้ฟิล์มนั่นแล) โดยไฟล์เสียง ชีท คลิป สื่อเสริมการเรียนการสอนต่าง ๆ อัพขึ้นระบบเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก แถมโหลดฟรีจ้า
        
สำหรับฉบับแปลภาษาไทยนั้น สำนักพิมพ์ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นพิเศษ อัดซีดีเฉพาะชุดเบื้องต้น A1 กับชุดชั้นต้น 1 A2 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เรียนระดับต้นที่ยังไม่คุ้นเคยการเข้าเว็บไซต์ค่ะ

มะรุโกะโตะฯ ชั้นกลาง 1 B1 เหมาะกับใคร
        
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ผ่านระดับชั้นต้น (A1-A2) และชั้นต้นกลาง (A2/B1) มาแล้ว

เรียนจบแล้วสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้แค่ไหน
        สามารถเข้าใจประเด็นสำคัญและจับใจความเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
        สามารถพูดเรื่องราวที่มีการเรียบเรียงเนื้อหา อธิบายเหตุผลความคิดหรือแผนการ
        สามารถเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจ


วัลภา ลีรัชดานนท์ TPA Press