เทศกาลปาถั่ว


        ประเทศญี่ปุ่นมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย  หนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ เทศกาลปาถั่ว หรือ  (Setsubun)  อีกนัยหนึ่งของเทศกาลนี้หมายถึง การเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ เพราะคำว่า แปลความหมายตรงตัวได้ว่า การแบ่งฤดูกาล โดยได้กำหนดวันจัดเทศกาลดังกล่าวไว้ชัดเจนคือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี

        ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น เมื่อถึงช่วงการเปลี่ยนฤดูกาลจะมี
ยักษ์หรือภูติผีปีศาจ ( oni) ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายปรากฏตัวขึ้น ชาวบ้านจึงนำถั่วเหลืองมาไล่ปายักษ์เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายดังกล่าว พร้อมกับตะโกนว่า 鬼は外!  福は内! (Oni wa soto! Fuku wa uchi!) แปลว่า “ยักษ์จงออกไป ความโชคดีจงเข้ามา” ตามบ้านเรือนต่าง ๆ คุณพ่อมักจะสวมหน้ากากเป็นยักษ์เพื่อให้เด็ก ๆ ภายในบ้านปาถั่วใส่ ส่วนตามโรงเรียนต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน อาจารย์ผู้ชายจะเป็นคนสวมหน้ากากยักษ์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ปาถั่วกันอย่างสนุกสนานและเรียนรู้ประเพณีควบคู่ไปด้วย

 photo E1B0E320E160E310E480E2701_yaplogjp_zps32409eaf.jpg


ขอบคุณภาพจาก - mabely.net
 

 photo E1B0E320E160E310E480E2702_mabelynet_zpsdd41555b.jpg


ขอบคุณภาพจาก - yaplog.jp


        ทั้งนี้ การปาถั่วเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายนี้จะเรียกโดยรวมว่า 豆撒き (mamemaki) นอกจากนี้จะมีการกินถั่วเหลืองตามอายุของตัวเอง เช่น อายุ 25 ปีก็กิน 25 เม็ด แต่ในบางพื้นที่จะกินถั่วตามจำนวนอายุ +1 โดยมีความเชื่อว่าการกินถั่วจะช่วยให้ร่างการแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีตลอดปี

ภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจ

(setsu) แปลว่า ฤดูกาล
(bun) แปลว่า การแบ่งส่วน, ส่วนของเวลา
(oni) แปลว่า ยักษ์, ปีศาจ
(fuku) แปลว่า โชคดี, โชคลาภ, ความสุข
(soto) แปลว่า ข้างนอก
(uchi) แปลว่า ข้างใน
(mame) แปลว่า ถั่ว
(maki) แปลว่า การโปรย มาจากคำกริยา (maku) แปลว่า โปรย


เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press