บัตรช่วยจำ ชุด อักษรคานะ

บัตรช่วยจำ ชุด อักษรคานะ

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-126-4
ราคา120 บาท
คำแนะนำ

     ฝึกท่องจำตัวอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์ และฝึกฝนคำกริยาและคำคุณศัพท์ให้เป็นรูปต่าง ๆ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        จำง่าย เล่นสนุก เรียนรู้เร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไร ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฝึกท่องจำ ตัวอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์และฝึกผันคำกริยาและคำคุณศัพท์ให้เป็นรูปต่าง ๆ มี 3 ชุด ชุดคำกริยา ชุดคำคุณศัพท์ และชุดอักษรญี่ปุ่น ใช้ได้ทั้งคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทย ขนาด 3 x 4 นิ้ว

วิธีใช้เรียนและเล่น
เรียนเขียน
1. ดูบัตรด้านตัวอักษร หัดเขียนตามลำดับเล้นทั้งอักษรฮิรางานะและคาตากานะ
2. ดูภาพในบัตรแผ่นที่ 49-50 และ 99-100
3. ฝึกเขียนคำศัพท์ตามหมายเลขลงในกระดาษเปล่า (คำเฉลยอยู่ด้านหลังภาพ)

เรียนอ่าน
1. ดูบัตรด้านรูปภาพ หัดอ่านศัพท์และจำความหมาย
2. ดูบัตรแผ่นที่ 47-48 และ 97-98 ฝึกอ่านตัวอักษรที่กระจายอยู่ในบัตรทุกตัว (ตารางอักษร เฉลยอยู่ด้านหลัง)

วิธีเล่นเกม
        สับบัตรให้ด้านที่เป็นตัวอักษรหงายขึ้น ให้ผู้เล่นสลับกับหยิบบัตรทีละใบจากบนกองแล้วพูดศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและความหมายของภาพที่อยู่ด้านหลังโดยห้ามแอบดู ถ้าพูดได้ถูกต้อง บัตรนั้นจะเป็นของผู้เล่นคนนั้น แต่ถ้าพูดผิดก็ต้องใส่กลับคืนที่กอง ใครได้บัตรมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

E-Book
Related Books