แบบฝึกหัดเสริมไวยากรณ์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

แบบฝึกหัดเสริมไวยากรณ์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

ผู้แต่งยาสุโกะ โอโกชิ, โยชิโกะ ทสึทสึมิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-708-2
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า164 หน้า
ราคา180 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ทำแบบฝึกหัดเสริม (เน้นเรื่องไวยากรณ์เป็นหลัก) และสามารถใช้ประกอบตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ได้ทั้ง 4 เล่ม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัดเสริมไวยากรณ์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
みんなの日本語 初級I・II 第2版 標準問題集

      หนังสือรวมแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นโดยเฉพาะ
     
มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 50 บท และแบบฝึกทบทวน มีเฉลยอยู่ที่ท้ายเล่ม (ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม)
      เนื้อหาแต่ละบทเชื่อมโยงกับไวยากรณ์ของหนังสือมินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-4 [2nd Edition] ทุกบท
      เป็นแบบฝึกหัดเสริม สามารถใช้พร้อมเล่มแบบฝึกหัดมินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-2 [2nd Edition] ได้
      เหมาะกับผู้ใช้หนังสือมินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] และผู้เริ่มเรียนที่ต้องการทำแบบฝึกหัดเพิ่ม

 

E-Book
Related Books