SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การอ่าน

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การอ่าน

ผู้แต่งรินะ คุวาฮาระ และ ริเอะ คิบายาชิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-721-1
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า136 หน้า
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การอ่าน
日本語能力試験問題集 N5読解スピードマスター

 

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
  • ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ
    PART 1 “อุ่นเครื่อง” เพื่อเรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยในการทำความเข้าใจบทอ่านอย่างรวดเร็วและฝึกฝนพื้นฐานการอ่าน
    PART 2 “แบบฝึกหัด” ซึ่งมีทั้งบทอ่านขนาดสั้นและขนาดกลาง รวมทั้งบทอ่านเพื่อฝึกค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล ใบปลิว ป้ายประกาศ ฯลฯ
    PART 3 “ตัวอย่างข้อสอบ” (2 ครั้ง) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อวัดความสามารถของตนเอง

     

E-Book
Related Books