แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]

ผู้แต่งTokyo International Japanese School
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-731-0
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า328 หน้า
ราคา280 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ต้องการทบทวน ฝึกฝน และพัฒนาความสามารถในการใช้คันจิระดับต้น-กลาง

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัดคันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
みんなの日本語 初級 Ⅰ・Ⅱ 第2版 漢字練習帳

 

     🌸 นำคันจิที่ปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1-4 รวมทั้งสิ้น 530 ตัว มาทำเป็นแบบฝึกหัดในเล่มเดียว
     🌸 แบบฝึกแต่ละครั้งประกอบด้วย กระดาษฝึกคัดคันจิ แบบฝึกอ่าน และแบบฝึกเขียน พร้อมเฉลยท้ายเล่ม
     🌸 เนื้อหาการนำเสนอสอดคล้องกับตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-4 [2nd Edition] จึงสามารถใช้ฝึกฝนควบคู่กันไปได้อย่างไม่ติดขัด
     🌸 เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่ต้องการทบทวน ฝึกฝน หรือพัฒนาความสามารถในการใช้คันจิระดับต้น - กลาง

 

E-Book
Related Books