คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

ผู้แต่งมากิโกะ ชินยะ, ชิเซโกะ โคงะ, โทรุ ทากาดะ, เคโกะ มิโกงามิ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-744-0
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า228 หน้า
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ควบคู่กับหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 เหมาะกับการทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรคันจิให้มากขึ้น 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คันจิ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]


        ใช้ศึกษาคันจิที่ปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 จำนวน 220 ตัว และคำศัพท์คันจิอีกกว่า 351 คำ
        ใช้ศึกษาเกี่ยวกับคันจิตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคันจิ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขียนในภาษาญี่ปุ่น
        มีวิธีเขียนคันจิ ยกตัวอย่างการใช้ ภาพประกอบ และแบบฝึกหัดจำนวนมาก ช่วยให้การเรียนรู้และจดจำคันจิเป็นเรื่องง่าย
        ท้ายเล่มมีคำแปลภาษาไทยและส่วนเสริมความเข้าใจ ที่รวบนวมข้อมูลควรรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคันจิเพื่อใช้ศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม
        เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาคันจิทุกคน


E-Book
Related Books