เตรียมสอบวัดระดับ N4 คันจิ คำศัพท์

เตรียมสอบวัดระดับ N4 คันจิ คำศัพท์

ผู้แต่งฮิโตโกะ ซาซากิ, โนริโกะ มัทสึโมโตะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-790-7
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า124 หน้า
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น หรือเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เตรียมสอบวัดระดับ N4 คันจิ • คำศัพท์
「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ 漢字・ことば


          เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น หรือเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4
          เนื้อหาครอบคลุม 2 ทักษะสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ในเล่มเดียว (คันจิ และ คำศัพท์)
          แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1-3 เป็นเรื่องคันจิ สัปดาห์ที่ 4-6 เป็นเรื่องคำศัพท์ โดยวันที่ 1-6 จะได้เรียนรู้และฝึกฝนแต่ละทักษะพร้อมทำแบบฝึกหัด ส่วนวันที่ 7 เป็นแบบฝึกทบทวนเพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด
          มีคำแปลภาษาไทย คำอธิบาย และเฉลยครบครัน สามารถใช้ศึกษาเองได้


E-Book
Related Books