ตะลุยโจทย์คำช่วย N4

ตะลุยโจทย์คำช่วย N4

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า144 หน้า
ราคา179 บาท
หมายเหตุมีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบ E-Book
คำแนะนำ

     รวมโจทย์คำช่วยภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 ไว้ถึง 600 ข้อ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น และผู้ที่ต้องการฝึกฝนหรือทบทวนการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นระดับต้นให้แม่นยำมากขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ตะลุยโจทย์คำช่วย N4
N4 「助詞」 問題集


•  รวม 600 โจทย์คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4
•  ไล่เรียงความยากตั้งแต่โจทย์คำช่วยของไวยากรณ์ระดับต้นจนถึงไวยากรณ์ที่มีระดับสูงขึ้น
•  แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
     ส่วนที่ 1 แบบฝึกพร้อมตะลุย จำนวน 10 แบบฝึก รวม 440 ข้อ
     ส่วนที่ 2 แบบฝึกทบทวนความแม่นยำ จำนวน 4 แบบฝึก รวม 160 ข้อ
•  ฝึกใช้คำช่วยซ้ำ ๆ ผ่านแบบฝึกหลากหลายรูปแบบ เพื่อทบทวนความเข้าใจและจดจำวิธีใช้ได้อย่างแม่นยำ
•  แต่ละแบบฝึกมีคำเฉลย คำอธิบายการใช้คำช่วยที่เข้าใจง่าย และคำแปลประโยคโจทย์
•  เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้น และผู้ที่ต้องการฝึกฝนหรือทบทวนการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นระดับต้นให้แม่นยำมากขึ้น


E-Book
Related Books