ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 3

ผู้แต่งวัฒนา วุฒิจำนงค์, ฮิโรชิ ทานากะ
ISBN978-974-7970-22-7
จำนวนหน้า296 หน้า
ราคา160 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมเทป
คำแนะนำ

     เน้นรูปประโยคที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถนำไปใช้สนทนาตอบโต้ได้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เรียบเรียงขึ้นสำหรับคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น และเป็นตำราชั้นต้น เล่ม 3 ในจำนวน 3 เล่ม โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนรูปประโยคมูลฐานและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ตำราเล่มนี้เรียนด้วยอักษรโรมันต่อจากเล่ม 2 ส่วนการเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่นคือ ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ จะได้เรียนในชั้นกลางเป็นต้นไป

E-Book
Related Books