ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่ม 2

ผู้แต่งวัฒนา วุฒิจำนงค์, ฮิโรชิ ทานากะ
ISBN978-974-7970-20-3
ราคา135 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมเทป
คำแนะนำ

     เน้นรูปประโยคที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถนำไปใช้สนทนาตอบโต้ได้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เรียบเรียงขึ้นสำหรับคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น และเป็นตำราชั้นต้น เล่ม 2 ในจำนวน 3 เล่ม โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนรูปประโยคมูลฐานและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ตำราเล่มนี้เรียนด้วยอักษรโรมันต่อจากเล่ม 1 ส่วนการเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่นคือ ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ จะได้เรียนในชั้นกลางเป็นต้นไป

E-Book
Related Books