ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 ระดับกลาง

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 ระดับกลาง

ผู้แต่งโยชิโกะ ทซึรุโอะ
ISBN978-974-8329-74-1
จำนวนหน้า224 หน้า
ราคา150 บาท
หมายเหตุปรับปรุงและแต่งเพิ่มโดย อายาโกะ คุโรหะ คาโยะ ยูยามะ และ บัณฑิต ลิมเพชรากุล
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะการอ่านจับใจความและการเขียน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 ระดับกลาง
 

        เนื้อหาประกอบด้วยบทอ่านและบทสนทนาที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในด้านชีวิตนักศึกษา ชีวิตในสังคม เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวรรณกรรม ฯลฯ

E-Book
Related Books