โกะ เกมอัจฉริยะ (ฉบับการ์ตูน)

โกะ เกมอัจฉริยะ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่งสมาคมนิฮอนคิอิน (สถาบันโกะแห่งญี่ปุ่น)
ผู้แปลชไมพร สุธรรมวงศ์
ISBN974-8329-89-5
ราคา95 บาท
คำแนะนำ

     พัฒนาสมองไปกับการเล่นโกะ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        โกะ (หมากล้อม) สุดยอดเกมกระดานที่นิยมเล่นกันมายาวนานกว่า 4,000 ปี  ทั้งในจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี และปัจจุบันมีผู้เล่นกันแพร่หลายทั่วโลก เพราะเป็นเกมที่ได้ลับสมอง ความคิด การวางแผน ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา สามารถคิดสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบ การเรียนดีขึ้น การทำงานก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

E-Book
Related Books