ติดต่อเรา

ส.ส.ท. สุขุมวิท ซอย 29

สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม : TPA PRESS

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) – สาขาสุขุมวิท 29
ชั้น 2 เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-258-0320-5 ต่อ 1611, 1630, 1660, 1662, 1714
โทรสาร 02-259-9112
เว็บไซต์ www.tpapress.com
อีเมล [email protected]
Facebook www.facebook.com/tpapress

TPA map - sukhumvit