เด็ก ๆ แห่งหมู่บ้านเควง-อีบุรี

เด็ก ๆ แห่งหมู่บ้านเควง-อีบุรี

ผู้แต่งคิม จุงมี
ผู้แปลอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ISBN974-443-012-5
ราคา135 บาท
คำแนะนำ

     วรรณกรรมเยาวชนเกาหลี รางวัล Winner of the Best Children Book Award

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

อีกมุมหนึ่งของสังคมเกาหลีที่เราอยากให้คุณได้สัมผัสด้วยสายตาและหัวใจ
 

        เควง-อีบุรี คือ หมู่บ้านในชุมชนแออัด บริเวณท่าเรืออินชอนใกล้กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ การดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดของเด็กในหมู่บ้าน ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด ความยากจนข้นแค้น ครอบครัวแตกแยก มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไร้จิตสำนึกต่อสังคม และการล่มสลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ในยุค IMF ผู้เขียนคือ คุณคิม จุงมี เกิดและเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ เธอจึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสะเทือนอารมณ์และกินใจ ปัจจุบันเธอเป็นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชน ทำงานด้านการศึกษาและให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในชุมชนแออัดที่บ้านของเธอเอง "หมู่บ้านเควง-อีบุรี"

E-Book
Related Books