สนทนาภาษาไทยธุรกิจ

สนทนาภาษาไทยธุรกิจ

ผู้แต่งปาจรีย์ จิงประเสริฐสุข, เพชรรัตน์ กฤษพงศ์วาณิช, ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล, โยชิยุกิ ฟุจิอิ
ISBN978-974-443-343-5
ปีที่พิมพ์ม.ค. 2552
จำนวนหน้า220 หน้า
ราคา550 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยที่มีความรู้พื้นฐานภาษาไทยมาแล้ว สอดแทรกด้วยเกร็ดความรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจความคิดของคนไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถดำเนินงานได้ด้วยความราบรื่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

     หนังสือเรียนการสนทนาภาษาไทยธุรกิจ ผ่านบทสนทนาที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การพูดโทรศัพท์ การจองโรงแรม การพาพนักงานไปแนะนำตัวที่บริษัทลูกค้า การสรรหาบุคลากร เป็นต้น


E-Book
Related Books