เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน 2

เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน 2

ผู้แต่งฟุมิเอะ ยานาชิมะ, โยชิโกะ คุโบตะ, คาซูฮิโระ อิโซมุระ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, ผุสดี นาวาวิจิต
ISBN978-974-443-374-9
ราคา300 บาท
หมายเหตุดีวีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     นำเสนอความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านตัวละคร เอริน นักเรียนชาวต่างชาติที่มาเรียนที่ญี่ปุ่น มีดีวีดีสามารถดูประกอบได้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เปิดโลกการเรียนภาษาญี่ปุ่นแนวใหม่
ไปกับสาวน้อย "เอริน" และผองเพื่อน

 

        ไวยากรณ์ที่ปรากฏในแต่ละบทขึ้นอยู่กับหัวข้อบทสนทนา ไม่ได้เรียงรูปประโยคที่เรียนตั้งแต่พื้นฐานและต่อเนื่องไปตามลำดับเหมือนตำราเล่มอื่น ๆ และในบทสนทนาจะเน้นสำนวนภาษา คำศัพท์และระดับความเร็วในการพูดเหมือนที่คนญี่ปุ่นใช้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจในการพูด ให้กับผู้เรียน รวมทั้งนำเสนอการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยผ่านชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และแง่มุมชีวิตของผู้ที่เรียนและใช้ภาษาญี่ปุ่นในต่างแดน

        มีดีวีดีประกอบการเรียนจากตัวละครจริง สนุก น่ารัก ได้ความรู้ ควบคู่ความบันเทิงในแบบญี่ปุ่น ๆ

E-Book
Related Books