สิ่งมงคลญี่ปุ่น

สิ่งมงคลญี่ปุ่น

ผู้แต่งจิเอโกะ ฮิโรตะ
ผู้แปลกิ่งดาว ไตรยสุนันท์
ISBN978-616- 7121-15-4
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     รู้จักที่มาที่ไปของความเป็นสิริมงคลของสิ่งมงคลต่าง ๆ ของญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บทใหญ่ คือ
     1. สิ่งมงคลสำหรับตกแต่ง
     2. สิ่งมงคลสำหรับอธิษฐาน
     3. สิ่งมงคลสำหรับพกติดตัว
     4. สิ่งมงคลที่น่าชมและน่ากิน

E-Book
Related Books