500 อักษรจีน จำง่ายใช้ได้จริง

500 อักษรจีน จำง่ายใช้ได้จริง

ผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
ISBN978-616-7121-23-9
ราคา299 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมอักษรจีนที่ใช้บ่อยไว้ทั้งหมด 500 ตัว หากไม่สามารถจำอักษรจีนจำนวนมาก ๆ ได้หมด เพียงแค่จำ 500 ตัวนี้ได้ก็สามารถเข้าใจภาษาจีนได้กว่า 60-70%

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เรียนรู้อักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูงสุดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 500 อันดับแรก พร้อมเสียงอ่านพินอิน ความหมายประจำคำรูปแบบไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยค และตัวอย่างบทสนทนาจากการใช้งานจริง ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมจีนในหลากหลายสถานการณ์


E-Book
Related Books