เจ๊าะแจ๊ะ [ภาษา] จีน

เจ๊าะแจ๊ะ [ภาษา] จีน

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-504-0
จำนวนหน้า136 หน้า
ราคา99 บาท
คำแนะนำ

     ไดอารี่การเดินทางบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่เดินทางถึงประเทศจีนจนกระทั่งซื้อของฝาก (กลับ) สอดแทรกความรู้ภาษาจีนที่มีประโยชน์ในการเดินทาง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เนื้อหาแบ่งเป็น 2 หัวเรื่องใหญ่ ๆ คือ ส่วนแนะนำภาษาจีน และไดอารี่การเดินทาง ในส่วนเล่าเรื่องใช้วิธีการดำเนินเรื่องผ่านเรื่องเล่า สอดแทรกสาระความรู้ทั้งการใช้ภาษา (ไวยากรณ์) และเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ (วัฒนธรรม) ในระหว่างการเล่าเรื่องแบ่งเป็น 4 วันหลัก ๆ ปิดท้ายแต่ละวันด้วยเรื่องเล่า
 

E-Book
Related Books