ภาษาเกาหลี มัน ง่าย จัง

ภาษาเกาหลี มัน ง่าย จัง

ผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-509-5
ราคา99 บาท
คำแนะนำ

     ภาคต่อของหนังสือ ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก เพิ่มคำศัพท์และไวยากรณ์มากขึ้น แต่ยังคงความสนุกของการเดินทางไว้ครบถ้วน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาเกาหลี มัน ง่าย จัง
 

        นำเสนอเรื่องราวชีวิต สังคมเกาหลีในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมสอดแทรกประโยค คำศัพท์ สำนวนที่น่าสนใจ แบบพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผ่านการเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวในเกาหลี มีการเพิ่มคำศัพท์และไวยากรณ์ต่าง ๆ ขึ้นจากเล่ม "ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก" มากขึ้น แต่ยังคงความสนุกสนานของเรื่องเล่าต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน


E-Book
Related Books