โปสเตอร์อักษรเกาหลี

โปสเตอร์อักษรเกาหลี

ผู้แต่งสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ราคา70 บาท
หมายเหตุขนาด 24 x 30 นิ้ว
คำแนะนำ

     โปสเตอร์ตัวอักษรขนาดกะทัดรัด เหมาะแก่การมีไว้ที่บ้านเพื่อฝึกฝนการจดจำ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

โปสเตอร์อักษรเกาหลี
 

        โปสเตอร์พยัญชนะและสระภาษาเกาหลี พร้อมตารางตัวสะกด วิธีการเขียนตามลำดับ พิมพ์ 4 สี แถมโปสเตอร์อักษรเกาหลีและแป้นพิมพ์อักษรเกาหลีขนาดเล็ก (รวม 3 แผ่น)
 

 photo KoreanPoster_zps6ty65hzu.jpg

 photo KoreanKeyboard_zpsubkvndmo.jpg

E-Book
Related Books