อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น

อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่งซาชิโกะ ซาวาดะ, มิยูกิ ทาเคดะ, เอริ ฟุเคะ, คาโอริ มิวะ
ผู้แปลสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ISBN978-974-443-671-9
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า212 หน้า
น้ำหนัก414 กรัม
ราคา215 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับต้นตอนปลายหรือจบระดับต้นแล้ว และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันหรือห้องเรียนต่าง ๆ ใช้เรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

อ่านเขียน เรียนญี่ปุ่นชั้นต้น
日本語 読み書きたね

มาเพาะทักษะการอ่านเขียนตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า !


     • สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันหรือห้องเรียนต่าง ๆ ใช้เรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน
     • เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นตอนปลายหรือจบระดับต้นแล้ว
     บทอ่านในเล่มเป็นการหยิบยกจากเรื่องราวที่น่าสนใจจากมุมมองของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น อ่านได้อย่างสนุกสนาน
      มีส่วนกิจกรรมการเขียนซึ่งสามารถอ้างอิงจากบทอ่านในเล่มเพื่อเป็นประโยคต้นแบบในการเขียนเรียงความได้


E-Book
Related Books