พจนานุกรมคันจิ (ฉบับพกพา)

พจนานุกรมคันจิ (ฉบับพกพา)

ผู้เรียบเรียงปราณี จงสุจริตธรรม และคณะ
ISBN978-616-7121-17-8
จำนวนหน้า1,592 หน้า
น้ำหนัก1,147 กรัม
ราคา550 บาท
คำแนะนำ

    ปรับปรุงขนาดจาก พจนานุกรมคันจิ เพื่อให้เหมาะแก่การพกพามากขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        พจนานุกรมคันจิเล่มนี้รวบรวมอักษรคันจิที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน หรือ Joyo Kanji ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จำนวน 1,945 ตัวและคำประสมที่อ่านแบบจีน (On-yomi) และอ่านแบบญี่ปุ่น (Kun-yomi) ที่ใช้กันมากในทุกวงการ ทั้งในระดับยากและง่ายพร้อมคำแปลภาษาไทยกว่า 29,000 คำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

E-Book
Related Books