บัตรช่วยจำ ชุด คันจิจากภาพ สภาพอากาศ • เกม • สัตว์

บัตรช่วยจำ ชุด คันจิจากภาพ สภาพอากาศ • เกม • สัตว์

ผู้แต่งสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า40 หน้า
ราคา1.99 USD / 69 บาท
หมายเหตุจำหน่ายในรูปแบบ E-Book เท่านั้น
คำแนะนำ

     ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรคันจิที่พบเห็นบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน มาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรช่วยจำ ชุด คันจิจากภาพ สภาพอากาศ • เกม • สัตว์


ใหม่ ! สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จำง่าย เรียนรู้เร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไร ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ฝึกจำอักษรคันจิจากภาพ

 

E-Book
Related Books