พจนานุกรมเกาหลี-ไทย

พจนานุกรมเกาหลี-ไทย

ผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย, สุภาพร บุญรุ่ง
ISBN978-974-443-709-9
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า976 หน้า
ราคา359 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาเกาหลีด้วยตนเอง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พจนานุกรมเกาหลี-ไทย
한-태 사전

     • รวบรวมคำศัพท์ภาษาเกาหลีมากกว่า 10,000 คำ ที่ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน
     • ครอบคลุมศัพท์ระดับต้นและระดับกลางที่ปรากฏในตำราเรียนของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและเกาหลี
     • ประกอบด้วย คำศัพท์ เสียงอ่าน ความหมาย ตัวอย่างประโยค การใช้สำนวน วลี ฯลฯ พร้อมคำแปล
     • นอกจากนี้ยังมีคำทับศัพท์ คำเหมือน (Synonym) และภาคผนวก
     • เหมาะสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาเกาหลีด้วยตนเอง

 

E-Book
Related Books