สนทนาภาษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น

สนทนาภาษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น

ผู้แต่งมิซุเอะ ซาซากิ, มาซามิ คาโดกุระ
ผู้แปลศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ISBN978-974-443-723-5
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า284 หน้า
ราคา350 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     เรียนรู้การนำไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นไปใช้งานจริง เพื่อการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

สนทนาภาษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น
会話のにほんご [改訂新版]

 

        💬 เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นผ่านการใช้งานในบทสนทนาจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
        
💬 นำเสนอด้วยตัวอย่างการใช้งานไวยากรณ์แต่ละวิธีผ่านบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ
        
💬 หลังจากเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว สามารถฟังซีดีประกอบเพื่อเรียนรู้การออกเสียงสูงต่ำในคำและท้ายประโยคอย่างเป็นธรรมชาติ
 

E-Book
Related Books