แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

แบบฝึกหัดการอ่าน มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

ผู้แต่งอากิโกะ มากิโนะ, ซาชิโกะ ซาวาดะ, อาเกมิ ชิเงกาวะ, โยเนะ ทานากะ, มาริโกะ มิซูโนะ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-739-6
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า124 หน้า
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ประกอบหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัดการอ่าน
มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]


      รวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จำนวน 25 บท และบทอ่านเสริม จำนวน 10 บท พร้อมแบบฝึกหัด
      คำศัพท์และไวยากรณ์ในบทอ่านแต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 สามารถใช้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้
      มีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่เคยปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และคำแปลบทอ่านหลักที่ท้ายเล่ม
      เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการฝึกฝนการอ่าน

 

E-Book
Related Books