2,000 ศัพท์ JLPT N3

2,000 ศัพท์ JLPT N3

ผู้แต่งARC ACADEMY
ผู้แปลประภา แสงทองสุข
ISBN978-974-443-745-7
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า288 หน้า
ราคา255 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ทบทวนคำศัพท์ที่ออกในข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) บ่อย ๆ ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

2,000 ศัพท์ JLPT N3
 

        ยิ่งท่อง ยิ่งคล่อง ยิ่งมั่นใจ
         รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 และเป็นคำศัพท์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันไว้ประมาณ 2,000 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
         มีประโยคตัวอย่างพร้อมคำแปลภาษาไทย เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายและการนำไปใช้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
         มีตัวอย่างข้อสอบ ไฟล์เสียงอ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างสำหรับฝึกฟังอยู่ในเว็บไซต์ สามารถศึกษาออนไลน์หรือดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก็ได้
         แบ่งคำศัพท์ในแต่ละบทและหมวดตามหัวข้อ จะเริ่มเรียนตามลำดับตั้งแต่บทแรก หรือจะเริ่มจากบทที่สนใจก็ได้
         เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ระดับกลาง และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3

 

E-Book
Related Books