เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง(ปรับปรุง) ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข
ISBN978-974-443-753-2
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก620 กรัม
ราคา255 บาท
คำแนะนำ

     ปรับปรุงจากหนังสือ เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง)
初中級漢字学習(改訂版)

     คันจิครอบคลุมระดับ ต้น-กลาง จำนวน 438 ตัว (จากเวอร์ชั่นเดิม 402 ตัว)
     บอกลำดับการเขียน จำนวนขีด เสียงอ่าน อง-คุน
     เพิ่มคำศัพท์และความหมายของคันจิที่ใช้บ่อยกว่า 2,500 คำ
     ปรับปรุงตัวอย่างรูปประโยคและการใช้ให้ทันสมัยขึ้น
     พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกทบทวน และเฉลยคำตอบ
     ดัชนีค้นหาด้วยเสียง อง-คุน ท้ายเล่ม
     มีภาพประกอบน่ารัก ๆ ช่วยการจดจำตลอดทั้งเล่ม

 

E-Book
Related Books