คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น

คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ISBN978-974-443-767-9
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า240 หน้า
ราคา225 บาท
คำแนะนำ

     ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง "คำช่วย" โดยยึดจากคำกริยาเป็นหลักว่า คำกริยา 1 คำสามารถใช้กับคำช่วยอะไรได้บ้าง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น
主要な動詞と助詞の用法


        ► อธิบายการใช้คำช่วยในแง่มุมใหม่ โดยยึดคำกริยาเป็นหลัก
        ► เรียนรู้การใช้คำช่วยต่าง ๆ คู่กับคำกริยา รวมถึงการใช้คำช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำในประโยคผ่านตัวอย่างการใช้จำนวนมาก
        ► จดจำการใช้คำช่วยคู่กับคำกริยาในแต่ละสถานการณ์ พร้อมความหมายภาษาไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ► แนะนำคำกริยา 379 คำ ตัวอย่างการใช้คำช่วยคู่กับคำกริยา 2,026 ตัวอย่าง พร้อมแบบฝึกหัดรวม 10 แบบฝึกหัด
        ► เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น - กลางตอนต้น และผู้ที่มักประสบปัญหาในการเลือกใช้คำช่วยให้สัมพันธ์กับคำกริยา

 


E-Book
Related Books