แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

ผู้แต่งอากิโกะ มากิโนะ, โยเนะ ทานากะ, อิทสึโกะ คิตางาวะ
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-771-6
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า172 หน้า
ราคา265 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1-2 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัดการฟัง มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
みんなの日本語 初級 Ⅰ 第2版 聴解タスク25

     •  รวมแบบฝึกหัดการฟังสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจำนวน 25 บท
     •  คำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคแต่ละบทสอดคล้องกับเนื้อหาในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 จึงสามารถใช้ฝึกฝนไปพร้อม ๆ กันได้
     •  ทุกบทมีคำแปลคำศัพท์ที่ยังไม่เคยปรากฏในตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 พร้อมคำแปลสคริปต์ท้ายเล่มเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
     •  นอกจากฟังสคริปต์จากซีดีประกอบทั้ง 2 แผ่นแล้ว ยังสามารถฟังผ่านแอพพลิเคชั่นได้ฟรีด้วย
     •  เหมาะกับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] เล่ม 1 และ 2 และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ต้องการฝึกทักษะการฟังทุกคน

E-Book
Related Books