Go! JLPT N1 ไวยากรณ์

Go! JLPT N1 ไวยากรณ์

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, คาโอริ นากามุระ
ผู้แปลสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-974-443-772-3
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า240 หน้า
ราคา285 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และผู้ที่ต้องการศึกษาไวยากรณ์ชั้นสูงเพิ่มเติม

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Go! JLPT N1 ไวยากรณ์
新完全マスター文法 日本語能力試験N1

คู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1
หรือผู้ที่ต้องการศึกษาไวยากรณ์ชั้นสูงเพิ่มเติม


        แบ่งเนื้อหากว้าง ๆ ออกเป็น 3 ส่วน โดยในลำดับแรกผู้เรียนจะได้ศึกษาภาพรวมของข้อสอบและวิธีทำข้อสอบแต่ละส่วน ใน แนะนำข้อสอบ ลำดับถัดไปจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่จำเป็นโดยแบ่งตามความหมาย รวมถึงความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างประโยค และวิธีที่จะทำให้ข้อความมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันใน บทเสริมสร้างทักษะ ลำดับสุดท้ายจะได้ทดลองทำ ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อวัดผลว่าผู้เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบทจะเสริมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน
 

E-Book
Related Books