ภาษาจีนพื้นฐาน 2

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

ผู้แต่งLaisheng Hua
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-794-5
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า316 หน้า
ราคา335 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เล่มต่อจาก "ภาษาจีนพื้นฐาน 1" ยกระดับบทเรียนให้ละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 และการสอบ PAT 7.4

> ดาวน์โหลด "ประมวลคำศัพท์ ภาษาจีนพื้นฐาน 2" คลิกที่นี่

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาจีนพื้นฐาน 2
基础汉语 2

      เนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ HSK ระดับ 4 และ PAT 7.4
      ยกระดับเนื้อเรื่องหลักที่อยู่ในรูปแบบบทสนทนาให้ยาวและละเอียดมากขึ้นจากภาษาจีนพื้นฐาน 1
     
 แบ่งเนื้อหาเป็น 25 บท (บทที่ 26-50) ยังเน้นที่การสนทนาเป็นหลัก แต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ใหม่ ประโยคตัวอย่าง คำอธิบายไวยากรณ์ที่ปรากฏในบทนั้น ๆ โดยทุก ๆ 8-9 บทจะมีแบบทดสอบรวมเพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนไป
      ดาวน์โหลดไฟล์ประมวลคำศัพท์ของทั้ง 25 บทได้ในเว็บไซต์ www.tpapress.com
      ฟังเสียงประกอบหนังสือผ่านระบบ audio streaming ได้ที่เว็บไซต์ www.tpadigihub.com


E-Book
Related Books