มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition] ฉบับ audio streaming

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition] ฉบับ audio streaming

ผู้แต่ง3A Corporation
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-799-0
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า300 หน้า
ราคา299 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     หนังสือจากซีรีส์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ปี 2021 เนื้อหายังเหมือนกับเวอร์ชั่น มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] ทุกประการ สามารถฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming ที่เว็บไซต์ www.tpadigihub.com คิดค่าบริการรายบท บทละ 10 บาท และรายเล่ม เล่มละ 119 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ฟังได้ตลอดชีพ)

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition]
みんなの日本語  初級 Ⅱ 第2版 (上)

ฉบับ audio streaming


       มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 [2nd Edition] ประกอบด้วยเนื้อหา 13 บท (26-38) และเฉลยเป็นเล่มแยก
       มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้ตามสถานการณ์และใช้ภาษาสุภาพได้ถูกต้อง
       แต่ละบทประกอบด้วย รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา คำศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ หลักไวยากรณ์ แบบฝึก และแบบฝึกท้ายบท
       ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยและคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด รวมถึงเฉลยของแบบฝึกทุกส่วนในเล่มแยก
       เมื่อศึกษาจบเล่ม 1 และ 2 จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5 และเมื่อศึกษาจบทั้ง 4 เล่มจะมีความรู้เทียบเท่า N4
       มีเสียงประกอบหนังสือจำหน่ายแยกบนเว็บไซต์ ฟังออนไลน์ได้ที่ www.tpadigihub.com (ไม่สามารถดาวน์โหลดได้)


E-Book
Related Books