เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอกออฟฟิศถูกใจ

เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอกออฟฟิศถูกใจ

ผู้แต่งโทโมโกะ อิมาอิ
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ
ISBN978-974-443-000-0
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า216 หน้า
ราคา235 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับคนทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการรู้จักภาษาสุภาพในภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น และใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกกาลเทศะ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอกออฟฟิศถูกใจ
敬語すらすら便利帳

     ♦  แนะนำหลักการใช้ภาษาสุภาพครอบคลุมทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ที่ทำงานไปจนถึงชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป
     ♦  เนื้อหาแบ่งตามสถานการณ์ พร้อมคำแนะนำการใช้ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และตัวอย่างการใช้จำนวนมากทั้งที่ถูกและผิด
     ♦  เหมาะกับทุกคนที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น หรือผู้เรียนระดับกลางขึ้นไป


E-Book
Related Books