Go! JLPT N4 คำศัพท์

Go! JLPT N4 คำศัพท์

ผู้แต่งยูโกะ มิโยชิ, ยูการิ ฮนดะ, ฮิโรอากิ อิโน, ซาโตมิ คุรุสึ, คานาโกะ มาเอโบ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-806-5
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า180 หน้า
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ทบทวนคำศัพท์ระดับต้น (ระดับ N4) ที่จำเป็นในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

GO! JLPT N4 คำศัพท์
新完全マスター語彙 日本語能力試験 N4


พิชิตการสอบทุกสนามอย่างมั่นใจไปกับ Go! JLPT


  รวมคำศัพท์ คำแปล แบบทบทวน และตัวอย่างข้อสอบการสอบวัดระดับ N4 คำศัพท์
  เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4 คำศัพท์ และเสริมคลังคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
  เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
   1. บทพัฒนาทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจดจำคำศัพท์หลากหลายหมวด พร้อมแบบทบทวนและแบบทดสอบ
   2. ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนทดลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเสมือนข้อสอบจริง
  เฉลยแบบฝึกหัดและดัชนีท้ายเล่ม

 


E-Book
Related Books