Go! JLPT N3 คำศัพท์

Go! JLPT N3 คำศัพท์

ผู้แต่งฮิโรอากิ อิโน, ยูการิ ฮนดะ, ซาโตมิ คุรุสึ, คานาโกะ มาเอโบ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-808-9
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า200 หน้า
ราคา240 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 คำศัพท์ และเสริมคลังคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

GO! JLPT N3 คำศัพท์
新完全マスター語彙 日本語能力試験 N3

พิชิตการสอบทุกสนามอย่างมั่นใจไปกับ Go! JLPT


•  รวมคำศัพท์ คำแปล แบบฝึกทบทวน และตัวอย่างข้อสอบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ส่วนคำศัพท์
•  เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 คำศัพท์ และเสริมคลังคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
•  เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
   1. บทพัฒนาทักษะ ส่วนที่ 1 เรียนรู้คำศัพท์แบ่งตามหมวดคำ จำนวน 21 บท
   2. บทพัฒนาทักษะ ส่วนที่ 2 เรียนรู้คำศัพท์แบ่งตามคุณลักษณะของคำ จำนวน 8 บท แต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ ประโยคตัวอย่าง และแบบฝึกหัดจำนวนมาก
   3. ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนทดลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเสมือนข้อสอบจริง
•  มีคำแปลประโยคตัวอย่าง เฉลย และดัชนีท้ายเล่ม


E-Book
Related Books