คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ

คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ISBN978-974-443-815-7
ปีที่พิมพ์ธ.ค. 2564
จำนวนหน้า232 หน้า
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     แนะนำคำศัพท์ที่เป็นคำประสมคันจิครอบคลุมระดับต้น-สูง และเป็นคำคู่ตรงข้ามกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ
反対語・対義語 二字熟語


       แนะนำคำศัพท์ที่เป็นคำประสมคันจิครอบคลุมระดับต้น - สูง และเป็นคำคู่ตรงข้ามกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
       นำเสนอคำศัพท์แยกตามหมวดหมู่ความหมายเป็น 9 หมวด จึงเริ่มศึกษาจากหมวดใดก่อนก็ได้
       ใน 1 หน้าแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน
        → คำศัพท์ที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน รวม 343 คำ คำศัพท์แต่ละคำประกอบด้วยคันจิ เสียงอ่าน และความหมาย
        → คันจิที่นำมาประสมเป็นคำศัพท์ รวม 343 ตัว (ไม่นับคันจิซ้ำ) คันจิแต่ละตัวมีระดับ JLPT กำกับ พร้อมบอกเสียงอ่าน และความหมายที่ใช้กันทั่วไป
        → ประโยคตัวอย่างพร้อมคำแปล เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้คำศัพท์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
       เมื่อศึกษาจบ 1 หมวด จะมีแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบให้ผู้เรียนได้ทดสอบความจำและความเข้าใจ


E-Book
Related Books