ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2

ผู้แต่งปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
ISBN978-974-443-826-3
ปีที่พิมพ์มิ.ย. 2565
จำนวนหน้า188 หน้า
ราคา350 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เล่มต่อจากซีรีส์ ภาษาเกาหลีขั้นต้น คำศัพท์และไวยากรณ์อ้างอิงจากเกณฑ์การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK-I)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 2
조급한국어

       หนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I
       หนังสือประกอบด้วย 8 บทเรียน มีสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การวางแผนการท่องเที่ยวและการเดินทาง การขอความช่วยเหลือ ฯลฯ  รวมถึงการใช้คำสุภาพ คำบ่งชี้
       การใช้คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ เหมาะกับการสนทนาขั้นต้นกับชาวเกาหลีในชีวิตประจำวัน
       คำศัพท์และไวยากรณ์อ้างอิงจากเกณฑ์การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) มีคำอธิบายความหมายของไวยากรณ์และการใช้อย่างละเอียดพร้อมประโยคตัวอย่าง
       เสริมด้วยกฎการออกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
       เสียงประกอบหนังสือ ฟังออนไลน์ฟรี !! ได้ที่ www.tpadigihub.com


E-Book
Related Books